Randaberg Taxi    


             

For å benytte deg av muligheten til å bestille taxi på internett,
må du registrere deg. Dette gjøres selvsagt kun første gangen.
Under registreringen må du huske å få fram RANDABERG TAXI i "rullegardinet".
Ved bestillinger med mobiltelefon eller via internett,
vil du som kunde motta SMS bekreftelse på hvilken taxi som kommer,
samt bilens telefonnummer og turens referanse når sjåføren har svart JA på turen.


51417311 vil fremdeles kunne benyttes ved bestilling av taxi.

© 2014 Valhall Software